Werkwijze

U kunt uw kind aanmelden door een afspraak te maken door een email te sturen.

Allereerst vindt er een intakegesprek plaats met ouder én kind. Er wordt voor het intakegesprek een vragenlijst gestuurd naar de ouders om meer inzicht te krijgen in de problematiek en de hulpvraag. In het gesprek met het kind erbij wordt er dan vooral gesproken over wat het kind graag wil bereiken. Vervolgens zijn er meestal drie afspraken met het kind.

Hierna is er een (tussentijds) evaluatiegesprek met de ouder(s).
We kijken dan samen of het nog nodig is er een vervolg aan te geven. Er kan gekozen worden voor afronding of een vervolg. Het aantal van de vervolgafspraken hangt af van de bereidheid om te veranderen, hoe complex het probleem is en de ondersteuning vanuit de thuissituatie. Na weer een aantal sessies vindt er opnieuw een evaluatiegesprek plaats.

Bovenstaande werkwijze is krachtig: met 3 tot 6 afspraken zijn de meeste
kinderen in staat weer meer in balans zelf verder te kunnen.

Aan het intakegesprek zijn geen kosten verbonden, mits er vervolggesprekken zijn. Zo niet dan worden er kosten in rekening gebracht. Wanneer er wordt gekozen voor een training, dan zit het intakegesprek er bij in.