MEDIA

Persbericht:

Kansrijke antipestprogramma’s ‘Sta Sterk op School’ en ‘Omgaan met Elkaar’ ook in Almere en Flevoland.

De pestproblematiek in Nederland verdient een stevige aanpak. En vandaag is een goede stap gemaakt. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Kinderombudsman Dullaert hebben de handen ineen geslagen en het onafhankelijke Nederlands jeugd instituut (NJi) opdracht gegeven om te bepalen welke programma’s door scholen gebruikt kunnen worden bij de aanpak van pesten. De interventie Sta Sterk op School van de stichting Omgaan met Pesten is op de lijst met toegestane anti-pestmethoden geplaatst. Dit betekent dat Sta Sterk op school kwaliteit biedt en ingezet kan worden op scholen. Ook het programma Omgaan met Elkaar van dezelfde stichting wordt gezien als een veelbelovend preventief en curatief anti-pestprogramma.

Al tien jaar worden vanuit de stichting Omgaan met Pesten opleiders getraind in de Sta Sterk methode. Inmiddels zijn er 75 gecertificeerde trainers in Nederland die deze methode geven en daarmee het pesten tegengaan.
Ook in de omgeving Almere zijn trainers Omgaan met Pesten actief. Scholen kunnen terecht voor de Sta Sterk training buitenschools en de Sta Sterk op School, deskundigheidsbevordering van personeel en ouders en voor ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van het antipestbeleid. Ouders kunnen hun kind aanmelden voor een buitenschoolse Sta Sterk training.

Enkele reacties van leerlingen die deelnamen aan Sta Sterk op School: ‘ik weet nu dat uitschelden ook pesten is; dat wist ik niet’; ‘kinderen uit mijn klas komen me nu helpen, als ze mij pesten’; ‘ik kan nu helpen, ik wist nooit hoe precies’.

In Sta Sterk op School worden naast slachtoffers ook de buitenstaanders getraind. In deze groep, die meestal niets doet als pesten plaatsvindt, zitten veel leerlingen die wel tegen pesten zijn, maar die niet weten hoe ze effectief kunnen ingrijpen en die dat niet durven. Zij kunnen een heel positieve rol in de groep spelen als zij dit leren. In Sta Sterk op School wordt deze leerlingen vanaf de basis geleerd hoe je positief en krachtig voor jezelf en een ander kan opkomen.

In Omgaan met Elkaar wordt de hele groep getraind. In een groep kun je verschillende rollen onderscheiden: pester, slachtoffer, meeloper, buitenstaander, aanmoediger en helper. Als leerlingen, die vaak een bepaalde rol aannemen, opschuiven naar een iets positievere rol, dan zal het pesten in de klas afnemen. De groep wordt in (minstens) twee subgroepen gesplitst om voor alle leerlingen een veilige groep te creëren.

Dit is een belangrijk moment voor iedereen die de negatieve gevolgen van pesten ervaart! Het is fijn om te horen dat het werk dat wij al jaren doen, wordt erkend door onafhankelijke deskundigen. We zien dit dan ook als een extra stimulans om het werk met nog meer energie en enthousiasme voort te zetten om het pesten in Nederland te bestrijden.

Meer informatie over mogelijkheden in en rond Almere:
Trainer: Debbie van Boven-Cornelis
info@voormijzelf.nl
www.voormijzelf.nl
www.omgaanmetpesten.nl