Coaching on the job

Wat is co-teaching?

Bij co-teaching werken co-teacher en leerkracht in een klas als
gelijkwaardige partners samen. Centraal staat het vergroten van de handelingsbekwaamheid
van de leraar op basis van zijn hulpvraag. De Co-teacher geeft door directe
coaching in de groep feedback aan de leraar waardoor deze handelingsvaardiger
wordt in situaties waarin hij problemen ondervond. Het is een intensieve vorm
van coaching on the job, die gedurende een afgesproken periode op specifieke
momenten plaatsvindt.

Passend onderwijs:

Leraren willen graag Passend Onderwijs geven, tegemoet komen aan
de onderwijsbehoefte van alle leerlingen. Met alleen extra handen ben je er
niet. De handelingsvaardigheid van de leraar is cruciaal voor het omgaan met
verschillen in de klas. Hoe rust je leraren zo toe dat ze effectief om kunnen
gaan met de verschillen in onderwijsbehoeften binnen hun klas? Hoe maak je
iedere leraar succesvol binnen Passend Onderwijs?

Behoefte aan ondersteuning:

Uit onderzoeken blijkt dat leraren voor hun gevoel geconfronteerd
worden met een steeds grotere heterogeniteit in de eigen groep en een steeds
grotere diversiteit aan zorgvragen. Uit een peiling blijkt wat de drie grootste
ondersteuningsbehoeften van leraren zijn:

1. Omgaan met leerlingen met
gedragsproblemen

2. Differentiatie en klassenmanagement

3. Het voeren van gesprekken met ouders

Ook met betrekking tot planmatig werken en werken vanuit een
ontwikkelingsperspectief voor leerlingen wordt grote handelingsverlegenheid
geconstateerd. Leraren die ondersteuning nodig hebben bij bovenstaande aspecten
hebben baat bij co-teaching.